Arthur Borghoff

Arthur Borghoff

Pensioenexpert en auteur

Arthur is de auteur van het boek “Pensioenen: al uw vragen beantwoord”.

In dit boek geeft Arthur inzicht in de Nederlandse pensioenen en aanverwante regelingen en voorzieningen. Het boek is geschreven in de vorm van vraag en antwoord. De beantwoording van de vele vragen geeft de lezer inzicht in de materie.

Binnen de pensioenwereld is hij tevens bekend als medeauteur van de de Pensioengids, die 26 keer is uitgebracht. Arthur is niet alleen pensioenconsultant. Hij is dus ook een verdienstelijk auteur.

Nu wil Arthur zich via dit kennisplatform volledig toeleggen op het delen van informatie over 42 onderwerpen betreffende inkomensvoorzieningen en aanverwante onderwerpen. Alle voorzieningen vormen de vier pijlers waarmee HET INKOMENSHUIS kan worden gebouwd. De vier pijlers zijn:

eerste pijler: basisvoorzieningen;

tweede pijler: voorzieningen via de werkgever;

derde pijler: privévoorzieningen;

vierde pijler: het eigen vermogen.

Neem gerust contact op!

Heeft u een vraag met betrekking tot inkomensvoorzieningen of opmerkingen over de content van de wiki? Stuur ons een mail!

error: Copyright hetinkomenshuis.nl