Geachte bezoeker,

Welkom op de website HET INKOMENSHUIS.NL!

In HET INKOMENSHUIS.NL zijn 42 onderwerpen opgenomen, onderverdeeld in de vier pijlers van ‘HET INKOMENSHUIS’.

De circa 2.000 vragen en antwoorden, met diverse (reken)voorbeelden en grafieken, behandelen naast de basisvoorzieningen zoals AOW en Anw (Eerste pijler), de collectieve pensioenvoorzieningen via de werkgever (Tweede pijler), de aanvullende inkomensvoorzieningen in de privésfeer (Derde pijler) en het eigen vermogen (Vierde pijler).

In de ‘Vierde pijler’ worden antwoorden gegeven op vragen over actuele onderwerpen zoals: arbeidsovereenkomst en ontslagvergoeding, de nieuwe Arbowet, belastingen, familiezaken (huwelijk, samenleving, scheiding) het eigen vermogen, nalatenschap, erfrecht en schenkingsrecht. Het menselijk kapitaal (human capital) vormt door langer te blijven werken na de pensioendatum, een extra aanvulling op zowel het inkomen als het pensioen.

In de vragen en antwoorden van de onderwerpen betreffende de vier pijlers zijn diverse permanente links aangebracht met actuele wetgeving, evenals de instanties die de wetten uitvoeren, zoals: Ministerie van Financiën (Belastingdienst), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CBS, De Nederlandse Bank, Sociale Verzekeringsbank en het UWV. De website is dus zeer interactief!

Hieronder zijn de onderwerpen in de vier pijlers vermeld. Met een klik op een van de pijlers komt u bij de onderwerpen die in de betreffende pijler staan vermeld. Met een volgende klik op het onderwerp verschijnen de pagina’s met de betreffende vragen en antwoorden. Indien u terug wilt naar de vier pijlers, klikt u op het huisje.

Gemakkelijker kan het niet!

Voor gebruik van de wiki moet u ingelogd zijn. De mogelijkheden staan vermeld in (proef)abonneren. Indien u gebruik maakt van een maand- kwartaal- of jaarabonnement, kunt u een Word-document downloaden. Zie hiervoor onder Mijn menuIn het document kunt u alle persoonlijke gegevens en verdere informatie opnemen, zoals abonnementen, verzekeringen en wachtwoorden van programma’s. Een compleet document is van groot belang bij eventuele calamiteiten.

Verder is het mogelijk bij een abonnement onder Mijn menu voorbeeld-(levens)-testamenten, een samenlevingsovereenkomst en andere informatie te downloaden. Deze informatie bespaart u veel tijd en kosten. Aan de inhoud van de documenten kunnen geen rechten worden ontleend!

Voor vragen of opmerkingen verzoeken wij u ons te berichten via info@hetinkomenshuis.nl of via info@pensioenen.com.

Met vriendelijke groet,

HET INKOMENSHUIS.NL ®

 

 

Algemene Ouderdomswet (AOW) – inhoudsopgave pagina’s

AOW (01) – bodemvoorziening – volksverzekering – kring van verzekerden

AOW (02) – premieplicht – recht op AOW-pensioen – stijging AOW-leeftijd

AOW (03) – pensioenopbouwberekening – korting – vrijwillige AOW-verzekering

AOW (04) – hoogte uitkering – leefvorm – gehuwd – alleenstaand – minimumloon

AOW (05) – gezamenlijke huishouding – samenwonende bloedverwanten

AOW (06) – partnertoeslag – voorwaarden – inkomen uit – in verband met arbeid 

AOW (07) – berekening partnertoeslag – inkomensgrens – korting – geen toeslag

AOW (08) – vrijwillige AOW-verzekering – niet verzekerde AOW-jaren – SVB

AOW (09) – de (on)gehuwd pensioengerechtigde – uitkeringsbedragen per maand

AOW (10) – aanvraag – ingang – uitvoering AOW – wijziging leefsituatie – SVB

AOW (11) – SVB – beslissing – geen AOW – bezwaar – in beroep – rechtbank 

AOW (12) – gevangenisstraf – geen AOW – perioden – weer recht op AOW

AOW (13) – emigratie – controle AOW-uitkering – niet op gehuwdenuitkering

AOW (14) – AOW-overbruggingsregeling – bedragen – inkomstenverrekening 

AOW (15) – einde AOW na overlijden van de gerechtigde – overlijdensuitkering

AOW (16) – gevolgen aanpassing AOW-gerechtigde leeftijd – pensioenrichtleeftijd

AOW (17) – formule – geen stijging AOW-leeftijd vanaf 2025 – levensverwachting

AOW (18) – toenemende vergrijzing – betaalbaarheid – aflossen studieschuld

 

Waardeoverdracht – inhoudsopgave pagina’s

Waardeoverdracht (01) – wettelijk recht bij verandering van werkgever

Waardeoverdracht (02) – geen plicht tot overdracht – beleidsdekkingsgraad

Waardeoverdracht (03) – meewerken aan verzoek daartoe – voorwaarden

Waardeoverdracht (04) – recht op uitoefening door iedere werknemer

Waardeoverdracht (05) – op pensioendatum naar een andere pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht (06) – rekenregels – standaardtarief – rente – andere factoren

Waardeoverdracht (07) – voordelen – extra dienstjaren – indexering – nadelen – kosten

Waardeoverdracht (08) – wijzigingen sinds 2015 – afkoop kleine pensioenen

Waardeoverdracht (09) – automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Waardeoverdracht (10) – in 10 stappen – stap 1 t/m 4 – verzoek – berekeningen

Waardeoverdracht (11) – in 10 stappen – stap 5 – berekening overdrachtswaarde

Waardeoverdracht (12) – in 10 stappen – stap 6 en 7 – verdere berekeningen

Waardeoverdracht (13) – in 10 stappen – stap 8 t/m 10 – uitvoering overdracht

Waardeoverdracht (14) – collectieve overdracht bij een andere pensioenregeling

Waardeoverdracht (15) – collectief – vaststelling overdrachtswaarde – afhandeling

Waardeoverdracht (16) – collectieve of individuele actuariële gelijkwaardigheid

Waardeoverdracht (17) – collectief stap 1 t/m 5 – drie-partijen-overeenkomst

Waardeoverdracht (18) – collectief stap 6 t/m 10 – administratieve afhandeling

 

Lijfrenten – inhoudsopgave pagina’s

Lijfrenten (01) – rol fiscus – aanvullende inkomensvoorzieningen

Lijfrenten (02) – verzekering – bancair (LSR en LBR) – kenmerken

Lijfrenten (03) – fiscaal mogelijke lijfrentevormen – gericht – zuiver

Lijfrenten (04) – belastingwetgeving – drie belastingregimes

Lijfrenten (05) – Wet IB 2001 – de vormen van lijfrente – 1% sterftekans

Lijfrenten (06) – overbruggingslijfrente – tijdelijke ouderdomslijfrente

Lijfrenten (07) – overbruggingslijfrente – voorwaarden tot 2006

Lijfrenten (08) – lijfrentespaarrekening (LSR) – lijfrentebeleggingsrecht (LBR)

Lijfrenten (09) – bancaire lijfrenten – lijfrentespaarrekening/beleggingsrecht

Lijfrenten (10) – voordelen en nadelen van een lijfrente versus LSR of LBR

Lijfrenten (11) – verschillen – verzekerde lijfrente – bancaire lijfrente – 1

Lijfrenten (12) – verschillen – verzekerde lijfrente – bancaire lijfrente – 2

Lijfrenten (13) – verschillen verzekerde lijfrente – bancaire lijfrente – 3

Lijfrenten (14) – verschillen – verzekerde lijfrente – bancaire lijfrente – 4

Lijfrenten (15) – omzetten lijfrente in andere fiscaal toegestane lijfrente – 1

Lijfrenten (16) – omzetten lijfrente in andere fiscaal toegestane lijfrente – 2

Lijfrenten (17) – regime Brede Herwaardering – soorten lijfrenten-saldomethode

Lijfrenten (18) – regime Brede Herwaardering – soorten tijdelijke lijfrente

Lijfrenten (19) – regime pré-Brede Herwaardering – lijfrente en uitkering

Lijfrenten (20) – regime pré-Brede Herwaardering – emigratie – afkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Copyright hetinkomenshuis.nl