Overtuig uzelf en probeer het 14 dagen uit!

24/7 Online kennis over inkomensvoorzieningen

Heeft u zich wel eens de vraag gesteld: “Indien zich in mijn gezin een calamiteit (ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden) voordoet, weten mijn gezinsleden of ik dan de essentiële informatie snel te vinden?”

Nee! Dan is de invulbijlage Dossier familie- informatie-overzicht, waarin alle essentiële informatie vermeld kan worden, van groot belang! In het overzicht worden alle gegevens opgenomen die voor u en uw familie van belang zijn. Tevens zijn andere belangrijke formulieren te downloaden die met familiezaken te maken hebben.

HET INKOMENSHUIS.NL is een online kennisplatform. Dit kennisplatform kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week raadplegen voor al uw vragen met betrekking tot:

familiezaken zoals samenleving, geregistreerd partnerschap, huwelijk, nalatenschap, erfrecht, testament en levenstestament.

Indien een maand-, kwartaal of jaarabonnement wordt afgesloten, kunnen bij downloads diverse belangrijke formulieren over genoemde onderwerpen worden gedownload.

Ook komen in het eerste en enige digitale boek in deze vorm andere belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals:

sociale verzekeringen, pensioen en andere inkomensvoorzieningen, arbeidsovereenkomst, ontslagvergoeding, Arbowet en communicatie.

Circa 2.000 vragen, antwoorden en voorbeelden met permanente links naar diverse wetten en andere websites vormen samen de vier pijlers van ‘HET INKOMENSHUIS’. Raadpleeg daarvoor Inhoud wiki!

Inleiding

Arthur Borghoff heeft jarenlang meegewerkt aan verschillende boeken die tot doel hadden om pensioenkennis en kennis over andere inkomensvoorzieningen op een overzichtelijke wijze te presenteren. Door gebruik te maken van dit online kennisplatform beschikt u over actuele informatie voor het nemen van de juiste beslissingen over inkomensvoorzieningen.

 

Deze wiki is ingedeeld in logische categorieën.

Om de onderwerpen in de context te kunnen lezen zijn de items van de Wiki ingedeeld in categorieën en sub-categorieën. De bovenliggende categorieën zijn de vier pijlers van de toekomstige inkomensvoorzieningen in Nederland. De sub-categorieën zijn de onderwerpen binnen de pijlers.

 

Het vier-pijlersysteem

De Nederlandse (toekomstige) inkomensvoorzieningen bestaan uit:

  • eerste pijler: basisvoorzieningen die door de overheid zijn getroffen;
  • tweede pijler: inkomensvoorzieningen die tot stand komen tussen de sociale partners, respectievelijk tussen werkgever en werknemer;
  • derde pijler: de individuele voorzieningen als aanvulling op de voorzieningen via de eerste en tweede pijler;
  • vierde pijler: is het eigen vermogen dat is opgebouwd door sparen, beleggen, de overwaarde van het eigen huis of het tweede huis, netto transitievergoeding na belastingaftrek (zie rekentool en een erfenis of schenking;
  • het menselijk kapitaal (human capital) vormt door langer te blijven werken na de pensioendatum een extra aanvulling op zowel het inkomen als het pensioen.

Frequent gestelde vragen

De drie meest gestelde vragen met betrekking tot de werking van HET INKOMENSHUIS.NL.

Is HET INKOMENSHUIS.NL actueel?

Jazeker! Arthur Borghoff is 24/7 bezig met het actueel houden van de website.

Is HET INKOMENSHUIS.NL ook geschikt voor mijn smartphone?

Jazeker, HET INKOMENSHUIS.NL is volledig responsief. Dit betekent dat alle aangeboden content zich automatisch aanpast aan het gekozen device (apparaat) waarop HET INKOMENSHUIS.NL wordt bekeken. Het maakt niet uit of u op een desktopcomputer, een tablet of een smartphone kijkt, de content is altijd overzichtelijk en goed leesbaar.

Aankoopkosten van de beleggingsfondsen Aanmerkelijk belang Aanmerkelijk belangheffing Aanslaggrens inkomstenbelasting Aanvaarding begunstiging Aanvaarding dienstbetrekking en pensioenovereenkomst Aanvaarding erfenis beneficiair Aanvaarding erfenis zuiver Aanvaarding voorwaarden KEW, SEW of BEW Alleenstaande ouderenkorting Aansprakelijk Aansprakelijkheid Aanverwanten Aanvullende inkomensvoorzieningen Abonnementstarief Accountant Accountantskosten Actieve deelnemers Actuariële grondslagen Actuariële oprenting Actuele dekkingsgraad Administratiekosten Advies (passend) Affinanciering Afkoop alimentatie Afkoop KEW, SEW of BEW Afkoop (kleine) bancaire lijfrente Afkoop (kleine) lijfrente (oud regime) Afkoop (klein) pensioen Afkoop nettolijfrente Afkoop pensioen eigen beheer Afkoopvoet AFM (Autoriteit Financiële Markten) Afspiegelingsbeginsel Afstandsverklaring AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) AIO-aanvulling Akte (notariële) Akte (onderhandse) Algemene heffingskorting Algemene nabestaandenwet (Anw) Algemene ouderdomswet (AOW) Algemene wet bestuursrecht (Awb) Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) Alimentatie Alimentatieverplichting Alleenstaande(n) Alleenstaande ouderenkorting Anw Anw en de aanvraag voor een Anw-uitkering Anw en de ingang van de Anw-uitkering Anw-bedrag Anw-gerechtigde Anw-hiaat Anw-hiaatpensioen Anw-nabestaandenuitkering Anw-tegemoetkoming Anw-overlijdensuitkering Anw-uitkering en lijfrenten Anw-uitkering en pensioenen Anw-uitkering en sociale verzekeringen Anw-verzekering Anw-wezenuitkering AOW AOW en de uitvoering van de AOW AOW en de ingang van het AOW-pensioen AOW-aanspraken AOW-franchise AOW-gerechtigde AOW-gerechtigde leeftijd en heffingskortingen AOW-gerechtigde leeftijd en lijfrenten AOW-gerechtigde leeftijd en pensioenen AOW-gerechtigde leeftijd en sociale verzekeringen AOW-gerechtigde werknemer AOW-inkomensondersteuning AOW-leeftijd en belastingen AOW-leeftijd en heffingskortingen AOW-leeftijd en lijfrenten AOW-leeftijd en pensioenen AOW-leeftijd en sociale verzekeringen AOW-opbouwperiode AOW-overbruggingsuitkering AOW-partnertoeslag AOW-pensioen AOW-pensioendatum AOW-premie AOW-uitkering en beschikbarepremie AOW-uitkering en eindloon AOW-uitkering en heffingskortingen en nalatenschap AOW-uitkering en indexatie AOW-uitkering en kapitaalovereenkomst AOW-uitkering en lijfrenten AOW-uitkering en pensioenen AOW-uitkering en scheiding AOW-uitkering en sociale verzekeringen AOW-uitkering en uitdiensttreding AOW-uitkering en waardeoverdracht AOW-uitkeringsbedragen Arbeid en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeid en arbeidsovereenkomst, ontslag en transitievergoeding Arbeid en belastingen Arbeid en communicatie en informatie Arbeid en pensioenen Arbeid en sociale verzekeringen Arbeid (gangbare) Arbeid (passende) Arbeid (tegenwoordige) Arbeid (vroegere) Arbeidsinkomen Arbeidskorting Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Arbeidsondersteuning Arbeidsongeschikt en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschikt en sociale verzekeringen Arbeidsongeschikt en lijfrenten Arbeidsongeschikt en pensioenen Arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheid en arbeidsovereenkomst, ontslag Arbeidsongeschiktheid en beschikbarepremie Arbeidsongeschiktheid en communicatie en informatie Arbeidsongeschiktheid en DGA-pensioen Arbeidsongeschiktheid en lijfrenten Arbeidsongeschiktheid en nettopensioen Arbeidsongeschiktheid en pensioenen Arbeidsongeschiktheid en pensioenovereenkomsten Arbeidsongeschiktheid en pensioenuitvoerders Arbeidsongeschiktheid en Pensioenwet Arbeidsongeschiktheid en sociale verzekeringen Arbeidsongeschiktheid en uitdiensttreding Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen en afstandsverklaring Arbeidsongeschiktheidsuitkering Arbeidsongeschiktheidsverzekering(en) (excedent) Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen Arbeidsongeschiktheidswetten (schattingsbesluit) Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst en AOW Arbeidsovereenkomst en communicatie en informatie Arbeidsovereenkomst en pensioenen Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsplaatsenvoorziening Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaardenoverleg Arbobeleid Arbocatalogus Arbodienstverlener(s) Arbodienstverlening Arboportaal.nl (website) Arbowet Arbozorg Awb (Algemene wet bestuursrecht) AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingeAankoopkosten van de beleggingsfondsen Aanmerkelijk belang Aanmerkelijk belangheffing Aanslaggrens inkomstenbelasting Aanvaarding begunstiging Aanvaarding dienstbetrekking en pensioenovereenkomst Aanvaarding erfenis beneficiair Aanvaarding erfenis zuiver Aanvaarding voorwaarden KEW, SEW of BEW Alleenstaande ouderenkorting Aansprakelijk Aansprakelijkheid Aanverwanten Aanvullende inkomensvoorzieningen Abonnementstarief Accountant Accountantskosten Actieve deelnemers Actuariële grondslagen Actuariële oprenting Actuele dekkingsgraad Administratiekosten Advies (passend) Affinanciering Afkoop alimentatie Afkoop KEW, SEW of BEW Afkoop (kleine) bancaire lijfrente Afkoop (kleine) lijfrente (oud regime) Afkoop (klein) pensioen Afkoop nettolijfrente Afkoop pensioen eigen beheer Afkoopvoet AFM (Autoriteit Financiële Markten) Afspiegelingsbeginsel Afstandsverklaring AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) AIO-aanvulling Akte (notariële) Akte (onderhandse) Algemene heffingskorting Algemene nabestaandenwet (Anw) Algemene ouderdomswet (AOW) Algemene wet bestuursrecht (Awb) Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) Alimentatie Alimentatieverplichting Alleenstaande(n) Alleenstaande ouderenkorting Anw Anw en de aanvraag voor een Anw-uitkering Anw en de ingang van de Anw-uitkering Anw-bedrag Anw-gerechtigde Anw-hiaat Anw-hiaatpensioen Anw-nabestaandenuitkering Anw-tegemoetkoming Anw-overlijdensuitkering Anw-uitkering en lijfrenten Anw-uitkering en pensioenen Anw-uitkering en sociale verzekeringen Anw-verzekering Anw-wezenuitkering AOW AOW en de uitvoering van de AOW AOW en de ingang van het AOW-pensioen AOW-aanspraken AOW-franchise AOW-gerechtigde AOW-gerechtigde leeftijd en heffingskortingen AOW-gerechtigde leeftijd en lijfrenten AOW-gerechtigde leeftijd en pensioenen AOW-gerechtigde leeftijd en sociale verzekeringen AOW-gerechtigde werknemer AOW-inkomensondersteuning AOW-leeftijd en belastingen AOW-leeftijd en heffingskortingen AOW-leeftijd en lijfrenten AOW-leeftijd en pensioenen AOW-leeftijd en sociale verzekeringen AOW-opbouwperiode AOW-overbruggingsuitkering AOW-partnertoeslag AOW-pensioen AOW-pensioendatum AOW-premie AOW-uitkering en beschikbarepremie AOW-uitkering en eindloon AOW-uitkering en heffingskortingen en nalatenschap AOW-uitkering en indexatie AOW-uitkering en kapitaalovereenkomst AOW-uitkering en lijfrenten AOW-uitkering en pensioenen AOW-uitkering en scheiding AOW-uitkering en sociale verzekeringen AOW-uitkering en uitdiensttreding AOW-uitkering en waardeoverdracht AOW-uitkeringsbedragen Arbeid en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeid en arbeidsovereenkomst, ontslag en transitievergoeding Arbeid en belastingen Arbeid en communicatie en informatie Arbeid en pensioenen Arbeid en sociale verzekeringen Arbeid (gangbare) Arbeid (passende) Arbeid (tegenwoordige) Arbeid (vroegere) Arbeidsinkomen Arbeidskorting Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Arbeidsondersteuning Arbeidsongeschikt en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschikt en sociale verzekeringen Arbeidsongeschikt en lijfrenten Arbeidsongeschikt en pensioenen Arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheid en arbeidsovereenkomst, ontslag Arbeidsongeschiktheid en beschikbarepremie Arbeidsongeschiktheid en communicatie en informatie Arbeidsongeschiktheid en DGA-pensioen Arbeidsongeschiktheid en lijfrenten Arbeidsongeschiktheid en nettopensioen Arbeidsongeschiktheid en pensioenen Arbeidsongeschiktheid en pensioenovereenkomsten Arbeidsongeschiktheid en pensioenuitvoerders Arbeidsongeschiktheid en Pensioenwet Arbeidsongeschiktheid en sociale verzekeringen Arbeidsongeschiktheid en uitdiensttreding Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen en afstandsverklaring Arbeidsongeschiktheidsuitkering Arbeidsongeschiktheidsverzekering(en) (excedent) Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen Arbeidsongeschiktheidswetten (schattingsbesluit) Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst en AOW Arbeidsovereenkomst en communicatie en informatie Arbeidsovereenkomst en pensioenen Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsplaatsenvoorziening Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaardenoverleg Arbobeleid Arbocatalogus Arbodienstverlener(s) Arbodienstverlening Arboportaal.nl (website) Arbowet Arbozorg Awb (Algemene wet bestuursrecht) AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) Babyjongens Babymeisjes Backservice Backserviceverplichting Balans van de onderneming Balanswaarde Bancaire korte uitkering Bancaire lange uitkering Bancaire lijfrente Bancaire lijfrente en afkoop Bancaire lijfrente en erfbelasting Bancaire lijfrente en scheiding Bancaire nabestaandenuitkering Bancaire overlevingsuitkering voor (ex-)partner Basiscontract (Arbowet) Basisregistratie personen Basisvoorzieningen Bedrijfsarts(en) Bedrijfstakpensioenfonds(en) Bedrijfspensioenfonds Beheerkosten Belastbaar inkomen Belastingdienst en lijfrenten Belastingdienst en pensioenen Belastingdienst en nalatenschap Belastingdienst en samenwonen, huwelijk, geregistreerd partnerschap Belastingdienst en sociale verzekeringen Belastingen Belastingplichtige en aftreksysteem lijfrentepremie, oudedagsreserve, staking onderneming en sancties Belastingplichtige en belastingen Belastingplichtige en eigen vermogen Belastingplichtige en heffingskortingen Belastingplichtige en lijfrenten Belastingplichtige en nettolijfrente Belastingplichtige en pensioenen Belastingplichtige en systeem opbouw lijfrente Belastingtarieven Beleggen Beleggingen Beleggingsfonds(en) Beleggingsopbrengsten Beleggingspensioen Beleggingsrecht eigen woning Beleggingsrekening lijfrente Beleggingsrendement Beleggingsresultaat Beleggingsresultaten Beleggingsrisico Beleggingsverzekering(en) Beleggingsvrijheid bij premieovereenkomsten Beleidsdekkingsgraad Beneficiaire aanvaarding erfenis Beoordeling pensioenregeling Beroepspensioenfonds Beroepsziekte(n) Beschikbarepremie Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling en DGA Beschikbarepremieregeling en garantie Beschikbarepremieregeling en lijfrente Beschikbarepremieregeling en uitdiensttreding Beschikbarepremieregeling en waardeoverdracht Beschikbare-premiestelsel Bestanddelen pensioengevend loon BEW Bewind
Bewindvoerder Bewindvoering Bezwaarschrift Bijstand Bijstandsgerechtigde Bijstandsniveau Bijstandsuitkering Bijzonder partnerpensioen Bijzonder partnerpensioen en scheiding Bloed- of aanverwantschap Bloedverwanten Bonuspremie Box 1 Box 2 Box 3 Box 3-vrijstelling BPF (bedrijfstakpensioenfonds) BPF-regeling Brutominimumloon Bruto-uitkering Anw-hiaatpensioen Calamiteit na afstandsverklaring Cao Cao-afspraken Cao-lonen Cao-overleg Carrière Carrièredemotie Carrièreontwikkeling CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) Commerciële waarde (pensioenaanspraken verzekeraar) Communicatie pensioenregeling Contante waarde inhaalpremie Contante waarde pensioenverplichtingen/uitkeringen Contante waarde van de risico’s Contante waarde waardeoverdracht Contraverzekering C-polis Curator Deelnemersportaal Deelnemingsjaren Deelnemingsjarenpensioen Deeltijdpensioen Defined Contribution Dekkingsgraad De Nederlandse Bank (DNB) Deposito garantiestelsel Derde pijler De Staat DGA-pensioen DGA-pensioenaanspraken (gedeeltelijk) prijsgeven Dienstjaar Dienstjaar en beschikbarepremieregeling Dienstjaar en eindloon Dienstjaar en middelloon Dienstjaren Dienstjaren en eindloon Dienstjaren en middelloon Dienstjaren en pensioenen Dienstjaren en waardeoverdracht DigiD-code Dividend Dividendbelasting Dividendvrijstelling Dotatie (aftrek) eigen beheer Echtscheiding Echtscheidingsconvenant Economisch verkeer Eerste pijler Eigen beheer Eigen beheer en DGA-pensioen Eigen beheer en scheiding Eigen beheer, extern Eigen beheer, intern Eigen bijdrage pensioenregeling Eigen bijdrage zorginstelling Eigen huis Eigen risico dragen Eigenrisicodrager Eigen vermogen Eigen ondernemingsvermogen Eindedienstverbanders Eindloon Eindloonregeling Eindloonregeling en waardeoverdracht Eindloonstelsel Emigratie Erfbelasting Erfbelasting en nalatenschap Erfbelasting en Successiewet Erfbelasting en het partnerbegrip Erfbelasting en de uitkering uit een levensverzekering Erfbelasting en overlijden rekeninghouder bancaire lijfrente Erfbelasting vrijstellingen Erfbelastingtarieven: tariefgroep I, Ia en II Erfbelasting verzekerde lijfrente Erfdeel Erfenis Erfenis en de Staat Erfgenamen Erfgenamen (wettelijke) Erflater en lijfrente Erflater en kapitaalverzekering Erflater en nalatenschap Erflater en Successiewet 1956 Erfopvolging Erfrecht Erfrechtelijke verkrijging (fictief) Erfrecht (Nederlands) Erfrecht (verklaring van) Erfrecht (wettelijk) Erven van ondernemingsvermogen Europese Economische Ruimte (EER) Europese Unie (EU) EW-vrijstelling EW-vrijstelling en tegemoetkoming Excassokosten Executeur Factor A Faillissement Financiële crisis Financiële doelstelling Financiële positie Financiële situatie Financieringsovereenkomst Fiscaal gefaciliteerd Fiscaal geruisloos omzetten Fiscaal voordeel werkgever op pensioenpremie werknemer Fiscale consequenties Fiscale partner(s) Fiscale (balans)waarde(n) (eigen beheer) Fiscus Flexibiliteit in een pensioenregeling Flexibiliteit in vermogen Flexwerkers Franchise Franchise en beschikbarepremieregeling Franchise en DGA-pensioen Franchise en eindloon Franchise en middelloon Franchise en kapitaalovereenkomst Franchise en scheiding Franchise en uitdiensttreding Franchiseaftrek op pensioengevend eindloon Franchiseaftrek op pensioengevend loon Franchiseaftrek op pensioengevend loon bij bepaling lijfrentepremieaftrek Franchiseaftrek op pensioengevend loon bij beschikbarepremie Franchiseaftrek op pensioengevend loon DGA-pensioen Franchiseaftrek op pensioengevend loon bij indexatie Franchiseaftrek op pensioengevend loon bij kapitaalovereenkomst Franchiseaftrek op pensioengevend middelloon Franchiseaftrek op pensioengevend loon nettopensioen Franchiseaftrek op pensioengevend loon bij uitdiensttreding Franchiseaftrek op pensioengevend loon bij scheiding Franchiseaftrek op pensioengevend loon bij waardeoverdracht FVP (Stichting); bijdrage; regeling G Gangbaar Gangbare arbeid Garantiekapitaal Garantierendement GBM/GBV 2011/2016 Gedifferentieerde premie WGA Gedifferentieerde ZW-premie Gedifferentieerde ZW-premiebrief Gefaciliteerde lijfrente Gehuwden Geïndexeerd pensioen of niet Geïndexeerde vrijstelling Gelijkblijvende premie(s) Gemeenschappelijk vermogen Gemeente Gemeentelijke basisadministratie (GBA) Gemoedsbezwaarden Geregistreerde partners Geregistreerd partnerschap Geregistreerd partnerschap en nalatenschap Geregistreerd partnerschap en samenwonen, huwelijk Gescheiden (na huwelijk) Gescheiden van tafel en bed Gevangenis Gevangenisstraf Gezamenlijke huishouding Gezamenlijk inkomen Groene beleggingen Groep 1 nalatenschap Groep 2 nalatenschap Groep 3 nalatenschap Groep 4 nalatenschap Handhavings- en sanctiebeleid Heffingskorting(en) Heffingsrente Holding-BV Hulpbehoevende Human capital Huurtoeslag Huwelijksgoederenrecht Huwelijksouderdomspensioen Huwelijksvermogensregime Huwelijkse voorwaarden IMF Indexatie Indexatie en middelloon Indexatie en beschikbarepremieregeling Indexatie en DGA-pensioen Indexatieverplichting (toekomstig) en DGA-pensioen Indexatie (voorwaardelijk) Inflatie Inflatiecijfers Inflatiecorrectie Informatieverplichting naar fiscus Ingegane pensioenen Inhaaljaarruimte Inhaalkoopsom Inhaalpremie Inkomen achterblijvende partner Inkomen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomen en belastingen Inkomen en communicatie en informatie Inkomen en eigen vermogen Inkomen en lijfrenten Inkomen en pensioenen bij arbeidsongeschiktheid Inkomen en sociale verzekeringen Inkomen in verband met arbeid Inkomen uit aanmerkelijk belang Inkomen uit alimentatie Inkomen uit arbeid Inkomen uit sparen en beleggen Inkomen uit werk en woning Inkomensafhankelijke combinatiekorting Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen Inkomenshuis Inkomensondersteuning Inkomenstoets Inkomensverrekening Inkomensvoorzieningen Inkomensvoorzieningen en communicatie en informatie Inkomensvoorzieningen en lijfrenten Inkomstenbelasting Inleggarantie op premie Inlooprisico Instemming(srecht) OR Interactieve diensten met werkgeversportaal Internationaal privaatrecht Invaliditeit Invalshoeken Pensioenwet IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) IOAW-uitkering IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige) IOAZ-uitkering IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) IOW-uitkering IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) IVA-uitkering Jaarruimte en DGA-pensioen Jaarruimte en lijfrenten Jaarruimteberekening Jaarsalaris Jaarsalaris en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Jaarsalaris en arbeidsovereenkomst, ontslag Jaarsalaris en beschikbarepremie Jaarsalaris en eindloon Jaarsalaris en indexatie Jaarsalaris en kapitaalovereenkomst Jaarsalaris en lijfrente Jaarsalaris en middelloon Jaarsalaris en nettopensioen Jaarsalaris en pensioenbegrippen Jaarsalaris en pensioensoorten Jaarsalaris en scheiding Jaarsalaris en uitdiensttreding Jaarsalaris en waardeoverdracht Jaarsalaris (laatstverdiende) Jonggehandicapte(n) Jonggehandicaptenkorting Juridische relatie Kantonrechter en ontslag Kantonrechter en samenwonen, huwelijk, geregistreerd partnerschap Kantonrechter en nalatenschap Kapitaalovereenkomst(en) Kapitaalovereenkomst als uit te voeren overeenkomst Kapitaalovereenkomst en beschikbarepremie Kapitaalovereenkomst en waardeoverdracht Kapitaalprudentie Kapitaalverzekering(en) (box 3) Kapitaalverzekering eigen woning KEW Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (oud regime) Kapitaalverzekering voor pensioentoezegging Kapitaalvrijstelling EW Ketenregeling Kinderalimentatie Kindgebonden budget Klachtenprocedure Klantdossier van de onderneming Klantprofiel Klein pensioen Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) Koopkracht Koopkrachtbehoud Koopsom (pensioen-kapitaal-aanspraken) Koopsom (levensverzekering) Koopsom (lijfrente-aanspraken) Korting groene beleggingen Kosten- en winstopslagen Kostenopslag Kritische dekkingsgraad Langlevenrisico Leeftijdsafhankelijke tabel pensioenopbouw/percentage Leeftijdsafhankelijke premies Leeftijdsterugstellingen Levenstestament of volmacht Levensverwachting Life cycle Lijfrente Lijfrente en alimentatie Lijfrente en DGA Lijfrente (niet)(gefaciliteerd) Lijfrente en scheiding Lijfrente (niet) gekort op Anw-uitkering Lijfrente zelfstandige Lijfrente en afkoop Lijfrente en oudedagsreserve/stakingswinst Lijfrente “oud regime” kapitaal Lijfrentebeleggingsrecht Lijfrente en erfbelasting Lijfrentepremieaftrek Lijfrentepremie(s) en pensioenen Lijfrentepremie(s) en lijfrentesoorten, aftrekmogelijkheid Lijfrentepremie(s) en communicatie en informatie Lijfrente jaarruimte Lijfrente jaarruimte, lijfrentetermijnen en DGA Lijfrenterekening Lijfrente reserveringsruimte Lijfrentetermijn(en) Lijfrente-uitkering(en) Lijfrentevervreemding Lijfrenteverzekering Liquiditeitspositie van de onderneming Loon (laatstverdiende gemaximeerde) Loopbaan(ontwikkeling) Loonbelasting Loongerelateerde uitkering Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Loonheffing Loonsanctie Maandsalaris en middelloon Maandsalaris en eindloon Maandsalaris en kapitaalovereenkomst Maandsalaris en beschikbarepremie Maandsalaris en uitdiensttreding Maandsalaris en scheiding Maandsalaris en waardeoverdracht Maandsalaris en indexatie Maandsalaris en lijfrente Maandsalaris en arbeidsovereenkomst, ontslag en transitievergoeding Maatmaninkomen Maatschappelijke norm Maatschappelijke opvattingen Maatschappelijke positie Maatschappijbeoordeling Marktrente Maximumdagloon Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Menselijk kapitaal Middelloon Middelloonpensioen Middelloonregeling Middelloonregeling met indexatie Middelloonstelsel MIFID Mijnpensioenoverzicht.nl Minimumloon (Wettelijk) Minimumniveau Minister(ie) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) Mutaties Nabestaande(n) en communicatie en informatie Nabestaande(n) en lijfrenten Nabestaande(n) en pensioenen Nabestaande(n) en sociale verzekeringen Nabestaandenlijfrente Nabestaandenlijfrentetermijnen Nabestaandenoverbruggingspensioen Nabestaandenoverbruggingspensioen en afstandsverklaring Nabestaandenpensioen Nabestaandenpensioen DGA Nabestaandenuitkering (pensioen) Nabestaandenuitkering (lijfrente) Na-indexatie bij eigen beheer Na-indexatie pensioen Nalatenschap Nawerking Negatief loon Negatieve risicopremie Nettofactor Nettojaarpremie Nettolijfrente Nettolijfrente en tegemoetkoming i.v.m. verlaging pensioen Nettominimumloon Nettonabestaandenlijfrente Nettonabestaandenpensioen Netto-oudedagslijfrente Netto-ouderdomspensioen Nettopartnerpensioen Nettopensioen Nettopensioenregeling Nettopremie Nettopremiepercentage Nettopremieregeling Nettopremiestaffels Nettorendement Netto tijdelijke oudedagslijfrente Nettowezenpensioen Niet gefaciliteerde lijfrente Nominaal pensioen Nominale uitkering No-riskpolis Normpensioen Notariële akte O Omkeerregel Omslagstelsel Onderhandse akte Ondernemingspensioenfonds Ondernemingsraad Onduidelijkheid over de re-integratie-inspanningen Ontslag Ontslag en arbeidsovereenkomst Ontslagrecht Ontslagroute Ontslagvergunning Onzuivere pensioenregeling Opbouwverzekering AOW Opting out Opvullegaat Opzegtermijn arbeidsovereenkomst OR Oudedagslijfrente (tijdelijk, levenslang) Oudedagsreserve (FOR) Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen en afstandsverklaring Ouderdomspensioen en beschikbarepremie Ouderdomspensioen en communicatie en informatie Ouderdomspensioen en DGA Ouderdomspensioen en eindloon Ouderdomspensioen en indexering Ouderdomspensioen en middelloon Ouderdomspensioen en pensioenbegrippen Ouderdomspensioen en pensioensoorten Ouderdomspensioen en Pensioenwet Ouderdomspensioen en scheiding Ouderdomspensioen en uitdiensttreding Ouderdomspensioen en waardeoverdracht Ouderenkorting Ouderenkorting (alleenstaande) Overbruggingslijfrente Overdrachtswaarde Overlevingslijfrente Overlijden en gevolgen voor bancaire lijfrente Overlijden en kapitaalverzekering Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensuitkering Anw Overlijdensuitkering AOW Overlijdensuitkering en erfbelasting Overrente Overrenteaandeel Overrendement Participaties Participatiewet Partneralimentatie Partnerbegrip in de schenk- en erfbelasting Partnerbegrip volgens Wet IB 2001 Partnerbegrip volgens art. 18 lid 1a, sub 2 Wet LB 1964 Partnerpensioen Partnerpensioen en afstandsverklaring Partnerpensioen en beschikbarepremie Partnerpensioen en DGA Partnerpensioen en eindloon Partnerpensioen en kapitaalovereenkomst Partnerpensioen en middelloon Partnerpensioen en pensioensoorten Partnerpensioen en uitdiensttreding Partnerpensioen en scheiding Partnerpensioen en waardeoverdracht Partnerschapsouderdomspensioen Partnerschapsvoorwaarden Partnertoeslag op AOW Partnervoorwaarden Passend advies Payrollwerknemers Pensioen Pensioen 1 2 3 Pensioenaanbod Pensioenaangroei (factor A) Pensioenaanspraak en Pensioenwet Pensioenaanspraak en pensioenovereenkomsten Pensioenaanspraak en DGA-pensioen Pensioenaanspraak en uitdiensttreding Pensioenaanspraak en waardeoverdracht Pensioenaanspraak en indexatie Pensioenadvies Pensioenadviesbureau Pensioenadviseur Pensioenbegrippen Pensioenbreuk Pensioen-BV Pensioencommunicatie Pensioenconversie Pensioendatum Pensioendatum en arbeidsovereenkomst, ontslag en transitievergoeding Pensioendatum en belastingen Pensioendatum en beleggingen Pensioendatum en beschikbarepremie Pensioendatum en communicatie en informatie Pensioendatum en DGA-pensioen Pensioendatum en eindloon Pensioendatum en indexatie Pensioendatum en kapitaalovereenkomst Pensioendatum en lijfrentepremieaftrek Pensioendatum en middelloon Pensioendatum en nettopensioen Pensioendatum en pensioenen Pensioendatum en pensioenovereenkomsten Pensioendatum en Pensioenwet Pensioendatum en uitdiensttreding Pensioendatum en waardeoverdracht Pensioendeskundige Pensioendriehoek Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) Pensioenfonds(en) Pensioenfonds(en) en indexatie Pensioenfonds(en) en pensioenovereenkomsten Pensioenfonds(en) en pensioenuitvoerders Pensioenfonds(en) en waardeoverdracht Pensioenfondsvermogen Pensioengerechtigde(n) Pensioengerechtigde(n) en beleggingen Pensioengerechtigde(n) en beschikbarepremie Pensioengerechtigde(n) en indexatie Pensioengerechtigde(n) en pensioenovereenkomsten Pensioengerechtigde(n) en pensioenuitvoerders Pensioengerechtigde(n) en waardeoverdracht Pensioengerechtigde leeftijd Pensioengevend loon Pensioengevend loon en beschikbarepremie Pensioengevend loon en DGA-pensioen Pensioengevend loon en eindloon Pensioengevend loon en indexatie Pensioengevend loon en kapitaalovereenkomst Pensioengevend loon en middelloon Pensioengevend loon en nettopensioen Pensioengevend loon en scheiding Pensioengevend loon en uitdiensttreding Pensioengevend loon en waardeoverdracht Pensioengrondslag Pensioengrondslag en beschikbarepremie Pensioengrondslag en einde deelneming/uitdiensttreding Pensioengrondslag en eindloon Pensioengrondslag en indexatie Pensioengrondslag en kapitaalovereenkomst Pensioengrondslag en lijfrentepremieaftrek Pensioengrondslag en middelloon Pensioengrondslag en nettopensioen Pensioengrondslag en scheiding Pensioengrondslag en waardeoverdracht Pensioeningangsdatum Pensioenkapitaal Pensioenlast(en) (onbeheersbaar) Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd en beschikbarepremie Pensioenleeftijd en communicatie en informatie Pensioenleeftijd en eindloon Pensioenleeftijd en indexatie Pensioenleeftijd en kapitaalovereenkomst Pensioenleeftijd en middelloon Pensioenleeftijd en nettopensioen Pensioenleeftijd en scheiding Pensioenleeftijd en uitdiensttreding Pensioenleeftijd en waardeoverdracht Pensioenontslag Pensioenopbouw Pensioenopbouw en beleggen Pensioenopbouw en beschikbarepremie Pensioenopbouw en DGA Pensioenopbouw en einde deelneming/uitdiensttreding Pensioenopbouw en eindloon Pensioenopbouw en indexatie Pensioenopbouw en kapitaalovereenkomst Pensioenopbouw en middelloon Pensioenopbouw en nettopensioen Pensioenopbouw en scheiding Pensioenopbouw en waardeoverdracht Pensioenopbouwpercentage Pensioenovereenkomst Pensioenovereenkomst en DGA-pensioen Pensioenovereenkomst en hoofdvormen Pensioenovereenkomst en indexatie Pensioenovereenkomst en pensioensoort/begrippen Pensioenovereenkomst en pensioenuitvoerders Pensioenovereenkomst en Pensioenwet Pensioenovereenkomst en waardeoverdracht Pensioenpremie Pensioenpremie en belasting Pensioenregeling Pensioenregeling en beschikbarepremie Pensioenregeling en communicatie Pensioenregeling en DGA-pensioen Pensioenregeling en eindloon Pensioenregeling en indexatie Pensioenregeling en kapitaalovereenkomst Pensioenregeling en lijfrentepremieaftrek Pensioenregeling en middelloon Pensioenregeling en pensioenbegrippen Pensioenregeling en pensioenovereenkomsten Pensioenregeling en pensioensoorten Pensioenregeling en Pensioenwet Pensioenregeling en pensioenuitvoerders Pensioenregeling en scheiding Pensioenregeling en waardeoverdracht Pensioenregister Pensioenreglement Pensioenreserve Pensioenrichtleeftijd Pensioensoorten Pensioenstelsel Pensioensysteem Pensioentekort Pensioentoezegging(en) Pensioenuitkering(en) en belastingen Pensioenuitkering(en) en beleggen Pensioenuitkering(en) en beschikbarepremie Pensioenuitkering(en) en communicatie en informatie Pensioenuitkering(en) en DGA-pensioen Pensioenuitkering(en) en indexatie Pensioenuitkering(en) en kapitaalovereenkomst Pensioenuitkering(en) en nalatenschap Pensioenuitkering(en) en pensioenovereenkomsten Pensioenuitkering(en) en pensioenuitvoerders Pensioenuitkering(en) en Pensioenwet Pensioenuitkering(en) en scheiding Pensioenuitkering(en) en waardeoverdracht Pensioenuitvoerder(s) en belastingen Pensioenuitvoerder(s) en beleggen Pensioenuitvoerder(s) en beschikbarepremie Pensioenuitvoerder(s) en communicatie en informatie Pensioenuitvoerder(s) en eindloon Pensioenuitvoerder(s) en indexatie Pensioenuitvoerder(s) en kapitaalovereenkomst Pensioenuitvoerder(s) en middelloon Pensioenuitvoerder(s) en pensioenen Pensioenuitvoerder(s) en pensioenovereenkomsten Pensioenuitvoerder(s) en Pensioenwet Pensioenuitvoerder(s) en samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap Pensioenuitvoerder(s) en scheiding Pensioenuitvoerder(s) en soort van uitvoerder Pensioenuitvoerder(s) en uitdiensttreding Pensioenuitvoerder(s) en waardeoverdracht Pensioenverevening bij scheiding Pensioenvermogen Pensioenwet (PW) Pensioenwet en beschikbarepremie Pensioenwet en beleggen Pensioenwet en communicatie en informatie Pensioenwet en DGA-pensioen Pensioenwet en indexering Pensioenwet en scheiding Pensioenwet en waardeoverdracht Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Polisbeheer Polisbeheerkosten Polissplitsing Poortwachterstoets Premiedifferentiatie Premiegrondslag en beschikbarepremie Premiegrondslag en kapitaalovereenkomst Premiegrondslag en lijfrentepremieaftrek Premiegrondslag en nettopensioen Premiegrondslag en pensioen Premiekorting pensioen Premiekorting WIA Premieovereenkomst(en) Premieovereenkomst en beleggen Premieovereenkomst en beschikbarepremie Premieovereenkomst en communicatie en informatie Premieovereenkomst en DGA-pensioen Premieovereenkomst in indexatie Premieovereenkomst en scheiding Premieovereenkomst en uitdiensttreding Premieovereenkomst en waardeoverdracht Premie Pensioeninstelling (PPI) Premiepercentage pensioenbegrippen Premiepercentage en sociale verzekeringen Premiepercentage nettopensioen Premieruimte Premiestaffel(s) Premiestaffels beschikbarepremieregeling Premiestaffels nettolijfrente Premiestaffels nettopensioen Premievrije aanspraak Premievrije aanspraak bij uitdiensttreding Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor beschikbarepremieregeling Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid nettopensioen Prepensioen Preventiemedewerker Prijsgeven aanspraak DGA-pensioen Privacy (van medewerkers) Proefplaatsing Prognosetafel AG 2016 en AG 2018 Provisie als onderdeel van het loon Provisie als beloning intermediair Provisieverbod Prudent beleggen PSW (Pensioen- en spaarfondsenwet) PVT (Personeelsvertegenwoordiging) PW (Pensioenwet) PW en aanvullende inkomensvoorzieningen PW en beleggen PW en beschikbarepremie PW en communicatie en informatie PW en DGA-pensioen PW en eindloon PW en indexatie PW en kapitaalovereenkomst PW en lijfrente PW en middelloon PW en pensioenen PW en pensioenovereenkomsten PW en pensioenuitvoerders PW en scheiding PW en uitdiensttreding PW en waardeoverdracht Prepensioen R Ragetlie-regel Reële dekkingsgraad Re-integratie Re-integratiedossier Re-integratiemaatregelen Re-integratietraject Re-integratie-overeenkomst Re-integratieverplichtingen Rekenrente Rekenrente en beschikbarepremie Rekenrente en DGA-pensioen Rekenrente en nettopensioen Rekenrentegarantie Rekenrente wettelijke waardeoverdrachten Rendement(en( en aanvullende inkomensvoorzieningen Rendement(en) en belastingen Rendement(en) en beleggen Rendement(en) en beschikbarepremie Rendement(en) en communicatie en informatie Rendement(en) en DGA-pensioen Rendement(en) en eigen vermogen Rendement(en) en lijfrentepremie Rendement(en) en lijfrentepremieaftrek, oudedagsreserve Rendement(en) en middelloon Rendement(en) en pensioenovereenkomsten Rendement (gerealiseerd) Rendementsgrondslag box 3 Rendementsklasse I Rendementsklasse II Rendementsontwikkeling Rendementsverschil Rendementswinsten Rente Rente en eigen vermogen Rentebestanddeel kapitaalverzekering Rentewinst Reorganisatie(s) Resterende verdiencapaciteit Reserveringsruimte lijfrentepremieaftrek Revisierente RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) Risicobereidheid Risicopremie Risicoprofiel Risicoverzekering(en) Risicoverzekering Anw Salaris Salaris/diensttijdovereenkomst Salaris (jaar) Salaris en beschikbarepremie Salaris en eindloon Salaris en indexatie Salaris en kapitaalovereenkomst Salaris en middelloon Salaris en nettopensioen Salaris en scheiding Salaris en uitdiensttreding Salaris en waardeoverdracht Salaris (maand) Salaris (maand) en arbeidsovereenkomst, ontslag en transitievergoeding Salaris (maand) en beschikbarepremie Salaris (maand) en einde deelneming, uitdiensttreding Salaris (maand) en eindloon Salaris (maand) en indexatie Salaris (maand) en kapitaalovereenkomst Salaris (maand) en lijfrente Salaris (maand) en nettopensioen Salaris (maand) en scheiding Salaris (maand) en waardeoverdracht Salaris (pensioengevend) Samenlevingsovereenkomst Samenwonenden Sanctie(s) Sanctiebepaling Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten Scheiding Scheiding en DGA-pensioen Scheiding en pensioenverevening Scheiding en samenwonen, huwelijk of geregistreerd partnerschap Schenkbelasting Schenkbelasting en het partnerbegrip Schenkbelastingtarieven: tariefgroep I, Ia en II Schenken van ondernemingsvermogen Schenker Schenking Schenking en nalatenschap Schenking en Successiewet 1956 Schenkingsaspecten Schenkingsvrijstelling Schenkingsvrijstellingen Schuldeiser(s) Schuldsanering en erfenis Second opinion Service Level Agreement (SLA) (SEW) Shoppen Simulaties en berekeningen Sociale partners Sociale uitkeringen (berekening) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Sociale zekerheid Sociale zekerheidswetten Sociale Verzekeringsbank (SVB) Sollicitatieplicht Solvabiliteit van de onderneming Solvabiliteit van de verzekeraar Solvabiliteitsopslag Spaarpot Sparen Spaarrekening eigen woning Staatscourant Staatssecretaris van Financiën Stamrecht Stamrechtuitkering(en) Stamrechtvrijstelling Startbrief (nu Pensioen 1 2 3) Sterftetafel Stichting Pensioenregister Stortingskoopsom Successiewet 1956 Successiewet en het begrip partner SVB Tarieven schenk- en erfbelasting Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen Testament Testament en samenwonen; huwelijk, geregistreerd partnerschap Testament en nalatenschap Testament en Successiewet 1956 Testamentair Testament (levens-) Testament (tweetraps) Tijdsevenredige rechten Tijdsevenredig recht op partnerpensioen Tijdsevenredige pensioenaanspraak Toeslag(en) Toeslagenbeleid Toeslagenwet Toeslagverlening Toeslag voorwaardelijk Toezegging pensioen Total Expense Ratio (TER) Totale kostenratio (TKR) Transactiekosten van een beleggingsfonds Transitievergoeding Transitievergoeding en arbeidsovereenkomst, ontslag Transparantie kosten Tussenpersoon Tussenpoos bij arbeidsovereenkomst Tweede pijler T-biljet U Uitdelingslijst (nalatenschap Uiterste wilsbeschikking Uitkeringsovereenkomst(en) Uitruil pensioen Uitvaartrekening en vrijstelling Uitvaartverzekering en vrijstelling Uitvoeringskosten Uitvoeringsorgaan Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst en pensioenovereenkomsten Uitvoeringsovereenkomst en pensioenuitvoerders Uitvoeringsovereenkomst en Pensioenwet Uitvoeringsovereenkomst en waardeoverdracht Uitzendkracht(en) Uniform pensioenoverzicht (UPO) UPO (uniform pensioenoverzicht) Urendeclaratie U-rendement UWV V Vakantiegeld Vakantietoeslag Vakantie-uitkering Vangnetter(s) Variabele pensioengrondslag Variabele pensioenuitkering Vastebedragenregeling Vennootschapsbelasting Verbond van Verzekeraars Vereffenaar Verkoopkosten van de beleggingsfondsen Verkrijging krachtens erfrecht of schenking Verkrijging krachtens overeenkomst van levensverzekering Verkrijging van rechten van deelneming Vermogen en sociale verzekeringen Vermogen Vermogen en arbeidsovereenkomst, ontslag Vermogen en belastingen Vermogen en communicatie en informatie Vermogen en lijfrenten Vermogen en nalatenschap Vermogen en pensioenen Vermogen en Successiewet 1956 Vermogen (arbeids) Vermogensrendementsheffing Vermogenstoets Vermogensvrijstelling overbruggings-AOW Verschillen tussen een verzekeraar en een APF Verschillen tussen lijfrente en pensioen Verschillen tussen verzekerde lijfrente en bancaire lijfrente Verschillen tussen wel en niet eigen risico dragen WGA Versterf en erfopvolging Vervolguitkering pensioen (hoog/laag en laag/hoog) Vervolguitkering Ziektewet Vervolguitkering WIA/WGA Verwerping nalatenschap Vier-pijlersysteem Vierde pijler Volmacht of levenstestament Volksverzekering(en) Voogd Voogdij Voogdijbepaling Voogdijrekening Voorbeeldrendement Voorheffingen en voorheffingssaldo Voortzetting partnerpensioen op risicobasis Voortzetting pensioenregeling (vrijwillig) Voorwaardelijke indexatie Voorwaardelijke toeslag Voorwaardelijkheidsverklaring toeslag Vrijstellingen erfbelasting Vrijstellingen schenkbelasting Vrijstelling KEW, SEW, BEW Vrijwillige verzekering Anw Vrijwillige AOW-verzekering VUT VUT-regeling VUT-uitkering
W Waardeaangroei pensioenregeling (factor A) Waardeoverdracht(en) Waardeoverdracht(en) en pensioenen Waardevast pensioen Wachttijd Wajong Wajonger Wajong-inkomensondersteuning Wajonguitkering WAO WAO-uitkering(en) WAZ-uitkering Website: www.mijnpensioenoverzicht.nl Website: www.rechtspraak.nl Welvaartsvast pensioen Werk-BV Werkgeversportaal Werkhervattingskas (Whk) Werkloosheid Werkloosheidsuitkering Werkloosheidswet (WW) Werkloze werknemers en FVP Werknemersverzekering Wet arbeid en zorg Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava) Wet bescherming erfgenamen tegen schulden Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet BPF 2000) Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) Wet gelijke behandeling (WGB) Wet IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) Wet IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige) Wet IOW (inkomensvoorziening oudere werklozen IOW Wet LB 1964 Wet LB 1964 en belastingen Wet LB 1964 en beschikbarepremie Wet LB 1964 en communicatie en informatie Wet LB 1964 en DGA-pensioen Wet LB 1964 en eindloon Wet LB 1964 en indexatie Wet LB 1964 en kapitaalovereenkomst Wet LB 1964 en lijfrenten Wet LB 1964 en middelloon Wet LB 1964 en nettopensioen Wet LB 1964 en pensioenbegrippen Wet LB 1964 en pensioensoorten Wet LB 1964 en waardeoverdracht Wet onderscheid arbeidsduur (WOA) Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) Wet pensioencommunicatie Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ) Wet verbetering poortwachter (Wvp) Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WVLZ) Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Wet werk en zekerheid Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Wet woonlandbeginsel Wet zwangerschap- en bevallingsuitkeringen voor vrouwelijke zelfstandigen Wettelijke erfgenamen Wettelijke verdeling (nalatenschap) Wezenpensioen en afstandsverklaring Wezenpensioen en beschikbarepremie Wezenpensioen en eindloon Wezenpensioen en einde dienstverband, uitdiensttreding Wezenpensioen en kapitaalovereenkomst Wezenpensioen en middelloon Wezenpensioen en pensioensoorten Wezenpensioen en scheiding Wezenpensioen en waardeoverdracht Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) WGA-flex (premiedeel) WGA-gat of -hiaat WGA-instroom WGA-premie gedifferentieerd WGA-vervolguitkering WGA-uitkering WGA-vast (premiedeel) WIA WIA-beoordeling WIA-hiaat WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong en tegemoetkoming WIA-uitkering Winstdeling Winstprognose van de onderneming Winst- en verliesrekening Winst uit onderneming WOA (Wet onderscheid arbeidsduur) Woonlandbeginsel Wvp (Wet verbetering poortwachter) WVPS (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) WW (Werkloosheidswet) WW’ers WW-uitkering Z Zelfinspectie.nl (website) Zelfstandigen Zelfstandigenaftrek Ziekteverzuim Ziektewet (ZW) Ziektewetbeoordeling (eerstejaars) Ziektewetuitkering vangnetter Zorgplicht Zorgtoeslag Zorgverzekeringswet (Zvw) Zuivere beschikbarepremieregeling ZW (Ziektewet) ZW-flex (premiedeel) ZW-premie (gedifferentieerd) ZW-uitkering Zwitserland

Neem gerust contact op!

Heeft u een vraag met betrekking tot inkomensvoorzieningen of opmerkingen over de content van de wiki: stuur ons een mail!

error: Copyright hetinkomenshuis.nl